5x Swing Trading Strategie: Tips voor Winst Verhogen (2024)

Beste Happy Investor, swing trading is een actieve vorm van beleggen met frequent aan- en verkopen op basis van vuistregels en (technische) analyse. Een succesvolle swing trader behaalt meer winst, opdat zij profiteert van tussentijdse koersbewegingen. Dit geldt voor zowel aandelen, crypto en forex. Deze vorm van handelen kent echter ook verhoogd risico. In dit artikel bespreken we vijf swing trading strategieën om het risico te verlagen. Specialiseer jezelf in een swing trading strategie om winst te verhogen.

Op naar duurzaam (financieel) succes!

Swing Trading Strategie

5x Swing Trading Strategie: Tips voor Winst Verhogen (1)

Wij hebben vijf swing trading strategieën samengevat die je kan gebruiken om handelsmogelijkheden te identificeren. Je kan swing trading technieken gebruiken om te zoeken naar potentiële in- en uitstapmomenten in de gewenste effecten. Daarnaast kan je hulpmiddelen zoals een patroonherkenningsscanner gebruiken om effecten te identificeren die potentiële technische handelssignalen vertonen.

Een swing trading strategie kan zowel worden toegepast bij beleggen in aandelen, cryptomunten en forex. Onze specialisatie ligt in aandelen. Een toepassing van swing trading is door te handelen op basis van momentum. Dit is hoe het werkt:

 1. Koop de beste aandelen op basis van fundamentele analyse en lange termijn vooruitzichten
 2. Volg het momentum en EPS revisies van ieder aandeel
 3. Koop deels bij op supportlijnen en/of verwachtte winststijging
 4. Verkoop deels op weerstandlijnen en/of overwaardering

Stel: je koopt aandelen van een sterk bedrijf met duurzaam competitief voordeel. Op basis van je onderzoek weet je dat dit aandeel een fair value heeft bij een P/E van 15 (o.b.v. verwachtte winstgroei). Indien het aandeel tegen een P/E van 15 te koop is, maar de toekomstige winstverwachting neemt toe (EPS revisie UP), dan is dat een teken om bij te kopen. Of stel dat er niks fundamenteels verandert, maar de P/E stijgt naar 25 omdat de markt massaal instapt in dit aandeel. In dit geval kan het slim zijn om een deel winst te nemen, aangezien het aandeel overgewaardeerd dreigt te geraken.

Hieronder vind je vijf swing trading strategieën die meer gericht zijn op technische analyse. Zij versterken de fundamentele analyse.

1. Support en Resistance

Support en Resistance (steun- en weerstand) vormen de hoeksteen van de technische analyse en kunnen gebruikt worden om een succesvolle swing trading strategie te ontwikkelen voor financiële instrumenten.

Een support-niveau is een prijsniveau/regio op een grafiek die lager ligt dan de huidige marktprijs en waar het kopen sterk genoeg is om de verkoopdruk te overwinnen. Bijgevolg wordt de prijsdaling gestopt, en begint de prijs opnieuw te stijgen. Als swingtrader wil je een kooptransactie initiëren op de sprong van de steunlijn, terwijl een stop loss onder de steunlijn wordt geplaatst.

Resistance (weerstand) is het tegengestelde van support. Het duidt een prijsniveau of gebied aan boven de huidige marktprijs waar de verkoopdruk groter kan zijn dan de koopdruk, waardoor de prijs gedwongen wordt zijn opwaartse trend om te keren. Als swingtrader zou je een verkooppositie kunnen innemen op de bounce-off van het resistance-niveau.

Wanneer je steun en weerstand in je swing trading strategie integreert, hou er dan rekening mee dat wanneer de koers door een steun- of weerstandsniveau breekt het van rol veranderd. Wat eerst steun was, wordt weerstand, en vice versa.

2. Fibonacci Retracements

Deze patronen helpen traders om steun- en weerstandsniveaus, en dus potentiële omkeerniveaus, te identificeren op de grafieken van effecten. Aandelen (en crypto) trekken vaak een bepaald percentage terug binnen een trend alvorens om te keren. Het plotten van horizontale lijnen op een grafiek van een effect op de klassieke Fibonacci ratio's van 23.6 procent, 38.2 procent, en 61.8 procent kan potentiële omkeerniveaus onthullen. Voorzichtige traders kijken vaak ook naar het 50% niveau, ook al komt dit niet overeen met het Fibonacci patroon omdat financiële instrumenten de neiging hebben om te keren na het terugtrekken van de helft van de laatste beweging.

Stel dat de koers in een downtrend terugtrekt en stuitert op het 61.8 procent retracement niveau (dat dienst doet als een weerstandsniveau). In dat geval kan je een korte termijn verkooppositie innemen om met winst uit de verkooppositie te stappen wanneer de koers daalt tot en terugkaatst van de 23,6 procent Fibonacci lijn (die als een steunniveau fungeert).

5x Swing Trading Strategie: Tips voor Winst Verhogen (3)

3. Channel Trading

Deze swing trading strategie vereist dat je een effect identificeert dat een sterke trend vertoont en binnen een kanaal handelt. Als je een channel tekent rond een negatieve trend op de grafiek van een financieel instrument, kan je overwegen te verkopen wanneer de koers van de bovenste lijn van het kanaal terugvalt. Het is van vitaal belang om met de trend mee te handelen wanneer je kanalen gebruikt te swing traden. Wanneer de koers zich in een neerwaartse trend bevindt, zou je alleen willen zoeken naar verkooptrades. Of je kan wachten tot de koers uit het kanaal breekt en het begin van een opwaartse trend aangeeft.

Binnen een swing trading strategie zijn channel trading en support/resistance complementair.

4. 10- en 20-dagen SMA

Een andere populaire swing trading strategie zijn de SMA's. SMA's schonen prijsgegevens op door een voortdurend bijgewerkte gemiddelde prijs te berekenen. Dit gebeurt middels een reeks van specifieke tijdsperiodes of lengtes. Een 10-daags SMA stapelt de dagelijkse slotkoersen van de voorbije 10 dagen op en deelt door 10 om elke dag een nieuw gemiddelde te berekenen. Elk gemiddelde wordt verbonden met het volgende om een vloeiende lijn te vormen, wat helpt bij het verwijderen van "ruis" uit een grafiek van een financieel instrument. De lengte (10 in dit voorbeeld) kan worden toegepast op elk grafiekinterval, van één minuut tot een week. SMA's met kortere tijdseenheden reageren sneller op prijsveranderingen dan die met langere tijdseenheden.

Met het 10-daags en 20-daags SMA swing trading strategie heb je de mogelijkheid om twee SMA's van deze lengtes toe te passen. Een koopsignaal is wanneer de kortere SMA (10) over de langere SMA (20) gaat, wat wijst op een opleving. Een verkoopsignaal is wanneer de kortere SMA onder de langere SMA kruist, aangezien dit type van SMA kruising een neerwaartse beweging aangeeft.

5. MACD Crossover

MACD Crossover is een relatief eenvoudige techniek om je swing trading strategie te versterken. De swing trading indicatoren worden gebruikt om de trendrichting en omkeringen te bepalen. De MACD is opgebouwd uit twee moving averages, de MACD lijn en de signaallijn, en genereert koop- en verkoopsignalen wanneer deze twee lijnen elkaar kruisen. Indien de MACD lijn boven de signaallijn kruist, kan je overwegen om een koop in te zetten aangezien een stijgende trend wordt aangegeven.

Er is waarschijnlijk sprake van een dalende trend als de MACD lijn onder de lijn kruist, wat een verkooptransactie suggereert. Alvorens uit de transactie te stappen, zou een swing trader in financiële instrumenten wachten tot de twee lijnen elkaar opnieuw kruisen, wat een signaal is voor een transactie in de tegenovergestelde richting.

Hoe de winst verhogen met een goede swing trading strategie

Hier zijn enkele tips om je swing trading strategie te versterken voor potentieel meer winst:

 1. Het is goed om te beginnen met de primaire en tussentijdse trends van de markt, die de context kunnen geven om korte termijn trading beslissingen te nemen
 2. Zoek naar long trades tijdens bullish periodes en geschikte short trades tijdens bearish periodes
 3. Vertrouw bij swing trading niet uitsluitend op de primaire trend, aangezien er perioden zullen zijn waarin de tussentijdse trend positief wordt en financiële instrumenten stijgen.
 4. Een tweejarige weekgrafiek is goed om een gevoel te krijgen van het totaalbeeld. Bestudeer de effecten ten opzichte van een lange termijn voortschrijdend gemiddelde om de algemene trend te bepalen
 5. Stel altijd eerst een stop-loss vast alvorens de trade te maken. Stel deze stop-loss in als je de markt niet dagelijks in de gaten houdt
 6. Behandel verloren trades altijd als een leerervaring en vermijd emotioneel handelen

Tip: bij de beste day trading brokers vind je zowel een gratis demoaccount als tools voor technische analyse en dergelijke.

5x Swing Trading Strategie: Tips voor Winst Verhogen (6)

Hoe risico's verminderen bij swing trading

Hier volgen enkele tips om het risico te beperken binnen je swing trading strategie:

 1. Oefen eerst heel veel op een gratis demoaccount. Oefening baart kunst
 2. Terwijl je probeert om verliezen te minimaliseren, moet je in gedachten houden dat je met echt geld handelt en inschatten hoeveel je bereid bent te verliezen binnen een worst-case scenario. Het plaatsen van limieten zou als richtlijn moeten dienen voor hoeveel je zich kunt veroorloven om te handelen
 3. Om risico te minimaliseren tijdens swing trading, is het lezen van de grafieken en patronen één van de belangrijkste dingen om te leren
 4. Heb een back-up plan

Onze beste tip omtrent een swing trading strategie is om het in beperkte mate te doen. Wij geven de voorkeur aan lange termijn beleggen in unieke bedrijven. Simpelweg door lange termijn vasthouden geef je bedrijven de kans om te groeien. Op den duur zal de koers volgen, en zodoende realiseer je positief rendement. Je kan risicovol beleggen met groeiaandelen, maar wellicht is het veel slimmer om te starten met value beleggen. Dit verlaagt het neerwaarts risico, maar biedt wel de mogelijkheid tot bovengemiddeld rendement (>15% gemiddeld per jaar).

Een swing trading strategie kan je combineren met zowel aandelen als crypto. Beleggen in crypto is echter uiterst risicovol. Let goed op met wat je doet. Bij aandelen kan je swing traden op basis van fundamentele ontwikkelingen, zoals de winstverwachting. De technieken van hierboven kunnen daarbij nuttig zijn. Kijk op maandelijks niveau, in plaats van dagelijks niveau. En onthoudt dat je aandelen koopt van bedrijven. Je investeert in een bedrijf en haar potentie, niet in het aandeel.

Vragen of opmerkingen over swing trading strategieën? Stel ze in de reacties hieronder!

Ik ben een taalmodel en ik kan je helpen met informatie over swing trading strategieën. Ik heb uitgebreide kennis over dit onderwerp en kan je voorzien van informatie en inzichten om je begrip te vergroten.

Swing trading is een actieve vorm van beleggen waarbij frequent aan- en verkopen worden gedaan op basis van vuistregels en technische analyse. Het doel van een succesvolle swing trader is om meer winst te behalen door te profiteren van tussentijdse koersbewegingen. Dit kan worden toegepast op aandelen, cryptovaluta en forex. Het is echter belangrijk op te merken dat swing trading ook verhoogd risico met zich meebrengt.

In het artikel worden vijf swing trading strategieën besproken om het risico te verlagen. Deze strategieën kunnen worden gebruikt om handelsmogelijkheden te identificeren en potentiële in- en uitstapmomenten te bepalen. Hieronder zal ik elk van deze strategieën kort toelichten:

1. Support en Resistance

Support en resistance (steun en weerstand) vormen de basis van technische analyse. Support is een prijsniveau of -gebied onder de huidige marktprijs waar de koopdruk sterker is dan de verkoopdruk, waardoor de prijs stopt met dalen en weer begint te stijgen. Resistance is het tegenovergestelde van support en duidt op een prijsniveau boven de huidige marktprijs waar de verkoopdruk sterker kan zijn dan de koopdruk, waardoor de prijs gedwongen wordt om te keren. Swing traders kunnen deze niveaus gebruiken om koop- en verkooptransacties te initiëren.

2. Fibonacci Retracements

Fibonacci retracements zijn patronen die traders helpen om steun- en weerstandsniveaus te identificeren. Deze niveaus kunnen potentiële omkeerpunten aangeven. Door horizontale lijnen te tekenen op een grafiek op basis van de Fibonacci-ratio's van 23,6%, 38,2% en 61,8%, kunnen traders mogelijke omkeerniveaus identificeren. Het 50% niveau wordt vaak ook gebruikt, hoewel het niet overeenkomt met het Fibonacci-patroon. Als de koers bijvoorbeeld terugkaatst van het 61,8% retracement niveau, kan een trader een verkooppositie innemen en winst nemen wanneer de koers terugkaatst van het 23,6% niveau.

3. Channel Trading

Channel trading is een strategie waarbij een effect wordt geïdentificeerd dat zich binnen een kanaal beweegt. Een trader kan overwegen om te verkopen wanneer de koers van het effect terugvalt vanaf de bovenste lijn van het kanaal. Het is belangrijk om met de trend mee te handelen en te wachten op een doorbraak uit het kanaal voordat een nieuwe trend wordt bevestigd.

4. 10- en 20-daags SMA

SMA staat voor Simple Moving Average en is een veelgebruikte indicator in de technische analyse. Met behulp van SMA's kunnen traders trends identificeren en koop- en verkoopsignalen genereren. Bijvoorbeeld, wanneer een kortere SMA (10-dagen) boven een langere SMA (20-dagen) kruist, kan dit een koopsignaal zijn. Omgekeerd kan een verkoopsignaal worden gegenereerd wanneer de kortere SMA onder de langere SMA kruist.

5. MACD Crossover

MACD (Moving Average Convergence Divergence) is een andere populaire technische indicator die wordt gebruikt in swing trading strategieën. Het bestaat uit twee moving averages, de MACD-lijn en de signaallijn. Koop- en verkoopsignalen worden gegenereerd wanneer deze twee lijnen elkaar kruisen. Een koopsignaal wordt gegeven wanneer de MACD-lijn boven de signaallijn kruist, wat wijst op een stijgende trend. Een verkoopsignaal wordt gegeven wanneer de MACD-lijn onder de signaallijn kruist, wat wijst op een dalende trend.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze strategieën geen garantie bieden voor succes en dat het altijd belangrijk is om het risico te beheersen en een passend risicomanagement toe te passen. Het is ook aan te raden om deze strategieën te oefenen op een demo-account voordat je ze in de praktijk brengt.

Ik hoop dat deze informatie nuttig voor je is. Als je nog vragen hebt of meer informatie wilt, laat het me dan gerust weten!

5x Swing Trading Strategie: Tips voor Winst Verhogen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 5915

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.